FJERNVARME – let og billigt 

Mere end 62% af alle danske boliger er opvarmet med fjernvarme – og der kommer løbende flere til. Fjernvarme er oftest overskudsvarme fra produktion af elektricitet og varme fra afbrændingen af affald.

Fjernvarme i danmark den mest brugte opvarmningsform og det er én af grundende til hvorfor prisen er så lav. Samtidig er det den energiform, som udleder mindst CO2. Du har altså mulighed for at spare penge på din varmeregning samtidig med, at det er til gavn for miljøet.

Sidst men ikke mindst er fjernvarme den opvarmningsform som er lettest at få adgang og hvor du er fremtidssikret bedst muligt.

Ønsker du fjernvarme?

Hos Bedre Energi Aabybro kan vi hjælpe dig med at få fjernvarme etableret. Vi har stor ekspertise i at etablere effektive fjernvarmeløsninger i alle former for byggeri. Der er dog en forudsætning som skal være opfyldt: Der, hvor bygningen er placeret, skal der være rørforbindelser til fjernvarmeværket, som man kan tilkoble sig.

Vi kan også optimere dit fjernvarmeanlæg

Vi kan optimere dit nuværende fjernvarmeanlæg på følgende måder:

Nye ventiler
Termostatventiler på de ældre fjernvarmeanlæg (over 10-15 år) måler kun på vandtemperaturen i rørene – ikke på rumtemperaturen! En udskiftning af ventiler og termostater i dit fjernvarmeanlæg sikrer dig en bedre energiøkonomi.

Nye gulvvarmeventiler
Udskiftning af manuelle gulvvarmeventiler til intelligente termostater eller elektronisk styring.

A-mærket cirkulationspumpe
Med en A-mærket cirkulationspumpe er du sikker på at nedbringe strømforbruget til et minimalt niveau.

Ny varmvandsbeholder/veksler
Ved udskiftning af en ældre varmtvandsbeholder (over 10 år) kan du reducere varmespildet og øge boligens energimærkning.

Isolering af varmerør
Reducering af varmetabet

Vejrkompenseringsanlæg
Et optimeret anlæg sikrer dig minimalt varmetab fra centralvarmerørene i ejendommen.

Hvad er fjernvarme?

I korte træk består fjernvarme af varmt vand fra et nærtliggende kraftværk, som bliver fordelt ud til lokale boliger via et højisoleret rørsystem, der løber gennem byens gader og stræder. I boligerne anvendes det varme vand til at opvarme radiatorer, gulvvarme eller som brugsvand i husstandenes vandhaner, brusere eller hårde hvidevarer. Når fjernvarmevandet har afgivet varmen, så sendes det retur til kraftævrket hvor det opvarmes påny.

Din varmeregning ved valg af fjernvarme

Ved valg fjernvarme vælger du samtidig en langt billigere opvarmningsform sammenlignet med gas, olie eller elvarme. Den præcise pris på fjernvarme er svær at præcisere helt korrekt, da der er flere faktorer, som har en påvirkning på prisen. Det er først og fremmest fjernvarmeanlæggets egen økonomi. Samtidig har din boligs beliggenhed i forhold til fjernvarmeanlægget ligeledes en betydelig rolle. Til sidst bliver prisen selvfølgelig også påvirket af netop den pris på det brændstof, som fjernvarmeværket benytter sig af.

Service

Dit fjernvarmeanlæg har samtidig en lang levetid, hvor vores generelle erfaring er, at levetiden oftest er 30 år eller mere. Det er samtidig ekstremt sjældent, at det er nødvendigt at udskifte dele og komponenter på anlægget. Derved er det en driftssikker, og ikke mindst en billig opvarmningsform til din bolig.

Vores anbefaling er, at dit anlæg bør serviceres og efterses mindst en gang om året af en professionel VVS-installatør. Når du vælger Bedre Bad Aabybro til oprettelse af en serviceaftale, så sikrer du en effektiv service uden at gå på kompromis med kvaliteten. Samtidig får du besøg af en af vores kompetente og erfarne medarbejdere, som sikrer dig et velfungerende og veltrimmet anlæg. Det er eksempelvis vigtigt, at filtrene på fjernvarmerørene renses.

Kontakt os allerede i dag

Tag en snak med os — du skal blot kontakte en VVS- og energimontør fra Ny-Bro VVS & Ventilation – Bedre Bad Aabybro om dine muligheder for fjernvarme og gode besparelser ved modernisering af eksisterende anlæg.

Kontakt os for et tjek af dit anlæg. Du finder kontaktinformationer til din lokale energivejleder i Aabybro og omegn her.

Vi løser alle typer fjernvarmeopgaver over hele Thy, Vendssyssel, Himmerland, herunder i Fjerritslev, Brønderslev, Hjørring, Dronninglund, Aalborg, Støvring, Skørping og Løgstør.