FJERNVARME – let og billigt 

Mere end 62% af alle danske boliger er opvarmet med fjernvarme – og der kommer løbende flere til. Fjernvarme er oftest overskudsvarme fra produktion af elektricitet og varme fra afbrændingen af affald. 

Det er med til at gøre prisen lav. Samtidig er det den energiform, som udleder mindst CO2. Du har altså mulighed for at spare penge på din varmeregning samtidig med, at det er til gavn for miljøet. 

Og endelig er det den opvarmningsform, hvor du som bruger lettest får adgang til energi, og hvor du er fremtidssikret bedst muligt.

Ønsker du fjernvarme?

Hos Bedre Energi Aabybro kan vi hjælpe dig med at få fjernvarme etableret. Vi har stor ekspertise i at etablere fjernvarmeløsninger i alle former for byggeri. Der er dog en forudsætning som skal være opfyldt: Der, hvor bygningen er placeret, skal der være rørforbindelser til fjernvarmeværket, som man kan tilkoble sig.

Har du fjernvarme, så kan du gøre det endnu billigere

Vi anbefaler dig følgende:

• Nye ventiler

Termostatventiler på de ældre fjernvarmeanlæg (over 10-15 år) måler kun på vandtemperaturen i rørene – ikke på rumtemperaturen! Og dét koster dig rigtig mange penge!

Ved at styre varmen bedre kan du spare meget – eksempelvis ved at skifte termostater og ventiler.

• Nye gulvvarmeventiler

Udskift manuelle gulvvarmeventiler til termostater eller elektronisk styring

• A-mærket cirkulationspumpe

Vær sikker på at cirkulationspumpen er A-mærket – mindre strømforbrug

• Ny varmvandsbeholder/veksler

• Isolering af varmerør

• Vejrkompenseringsanlæg

Hvad er fjernvarme?

Overordnet set er fjernvarme blot varmt vand fra et kraftværk, som bliver fordelt via et højisoleret rørsystem. Det betyder altså, at du bruger energien fra kraftværket til opvarmning af din bolig og til varmt vand. Efter vandet har afgivet sin varme, så sendes vandet tilbage til kraftværket, hvor det igen varmes op.

Din varmeregning ved valg af fjernvarme

Ved valg fjernvarme vælger du samtidig en langt billigere opvarmningsform sammenlignet med gas, olie eller elvarme. Den præcise pris på fjernvarme er svær at præcisere helt korrekt, da der er flere faktorer, som har en påvirkning på prisen. Det er først og fremmest fjernvarmeanlæggets egen økonomi. Samtidig har din boligs beliggenhed i forhold til fjernvarmeanlægget ligeledes en betydelig rolle. Til sidst bliver prisen selvfølgelig også påvirket af netop den pris på det brændstof, som fjernvarmeværket benytter sig af.

Service

Et fjernvarmeanlæg har samtidig en lang levetid, hvor vores generelle erfaring er, at levetiden oftest er 30 år eller mere. Det er samtidig ekstremt sjældent, at det er nødvendigt at udskifte dele og komponenter på anlægget. Derved er det en driftssikker, og ikke mindst en billig opvarmningsform til din bolig.

Vores anbefaling er, at dit anlæg bør serviceres og efterses mindst en gang om året af en professionel VVS-installatør. Når du vælger Bedre Bad Aabybro til oprettelse af en serviceaftale, så sikrer du en effektiv service uden at gå på kompromis med kvaliteten. Samtidig får du besøg af en af vores kompetente og erfarne medarbejdere, som sikrer dig et velfungerende og veltrimmet anlæg. Det er eksempelvis vigtigt, at filtrene på fjernvarmerørene renses.


Tag en snak med Ny-Bro VVS & Ventilation – Bedre Bad Aabybro om dine muligheder for fjernvarme og gode besparelser ved modernisering af eksisterende anlæg.

Kontakt os for et tjek af dit anlæg. Find her din lokale energivejleder. Du finder vores kontaktinformationer her

Vi løser alle typer fjernvarmeopgaver over hele Thy, Vendssyssel, Himmerland, herunder i Fjerritslev, Brønderslev, Hjørring, Dronninglund, Aalborg, Støvring, Skørping og Løgstør.