Gratis energiberegning
til boligejere

Beregn din boligs energimærke her!

Start med en energiberegning af huset

Lav en energiberegning og se hvor stor en besparelse og værdiforøgelse du kan opnå ved at energioptimere på dit hus! Energimærkning spiller en større rolle ved bolighandel, da flere købere ligger større vægt på de tekniske installationer og energimærkningen af huset eller bygningen. Men også med god grund, da et energioptimeret hus, er billigt at bo i. Et energioptimeret hus vil altid give pluspoint hos en potentiel køber ved salg af dit hus eller bolig.

Du kan beregne, hvor meget du, alt andet lige, kan øge værdien på dit hus ved at energirenovere. Indtast det samlede antal kvadratmeter, dit årlig energiforbrug i kr. eller i kWh samt hvilken opvarmningsform dit hus har. Skriver du i begge forbrugsfelter beregnes der ud fra kWh.

Den gratis energiberegning giver dig et indledende overblik over din boligs besparelsespotentiale ved energioptimering.

Dette er blot et estimat på boligens energimæssige tilstand og hvis du ønsker en præcis mærkning og et overblik over hvor der kan optimeres, så kræver dette et energitjek af dit hus. De fleste huse i Danmark, kan stadig opnå store energibesparelser, og derved en højere mærkning ved blot at gøre nogle få små indgreb. 

Få energirådgivning ud fra beregening

Hvis der er udsigt til betydelige besparelser på forbruget af energi, så kan du få energirådgivning hos din lokal ekspert i energioptimering og -renovering. Vi kalder det et Energitjek – og her giver vi dig et overblik over energiforbruget i detaljer samt forslag til, hvordan du med ændringer og energiforbedringer kan opnå besparelser på budgettet. Energivejlederen vil gennemgå dit hus fra A til G, og samtidig vise dig dine muligheder. Hvis der ønskes kan du altid få et uforpligtende tilbud på energioptimering af hus, på de anbefalinger som er givet.

Start med vores gratis energiberegner

m2
kr
kWh

DIN BOLIGS ENERGIMÆRKE ER:

G

DIT POTENTIALE FOR VÆRDIFORØGELSEN

Her kan du se det potentiale du har for en værdiforøgelse af dit hus ved at foretage energioptimering*.

Fra

Til

Værdiforøgelse i kr.

DIT POTENTIALE FOR ÅRLIG BESPARELSE

Hvis du foretager en energioptimering, der forbedrer dit energimærke fra det nuværende til det bedst mulige*.

Hvis du vælger at energioptimere fra det nuværende til energimærke C, er du allerede kommet et langt stykke. Du får her forholdsvis mest for din investering. Dit årlige besparelsespotentiale ved at optimere fra dit nuværende til energimærke C er:

Fra til energimærke A1/A2/B

Fra til energimærke C

* Beregningen af energimærket, potentialet for værdiforøgelse og besparelses-potentiale på energiregningen er kun vejledende. Programmet tager ikke højde for graddage i beregningen. Du kan få en præcis udregning ved at kontakte din lokale Bedre Energi specialist. Find ham her.

KAN DU SIGE JA TIL NEDENSTÅENDE 5 LETTE ENERGIBESPARENDE RÅD?

1) Lufter du ud i boligen mindst 10 minutter hver dag?

2) Er alle boligens varmeinstallationsrør isolerede?

3) Er boligens cirkulationspumpe mindre end 5 år gammel?

4) Er der termostatventiler på boligens radiatorer?

5) Er der installeret natsænkning eller vejrkompensering på din varmeinstallation?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, er du godt på vej – men der er selvfølgelig mere at hente. Få en uforpligtigende energisnak eller bestil et Energitjek af din bolig hos vores Certificerede Energivejleder - så får du klar besked om dine muligheder for besparelser og værdiforøgelse af din bolig.