Rådgivning

Dagens moderne virksomhed har en lang række energiforbrugende maskiner, anlæg og komponenter. Energiforbruget kan løbe helt løbsk, hvis der ikke løbende holdes et åbent øje på installationerne og deres drift.

Lad Ny-Bro VVS & Ventilation – Bedre Bad Aabybro tjekke dit anlæg for optimal drift – med fuld udnyttelse af den energi som tilføres. Ofte skal der ikke så meget til for at opnå selv store besparelser: En lille justering her og en indregulering der. Samtidig kan simple tekniske indgreb hjælpe dig langt hen af vejen. Blandt andet automatiske afbrydelse af forsyningen, ved stop eller hvor anlægget ikke blive brugt. Et korrektvalg af små justering, kan samlet give store besparelser, og derfor lade din virksomhed komme længere, på samme forbrug. Vi gennemgår enten alle dine el-installationer eller blot dele du ønskes der skal gennemgåes.  Lad os gennemgå dine installationer – og få vores bud på energirigtige forbedringer, som du vil kunne aflæse på din bundlinie.

Brug os til projektering

Vi har stor erfaring i projektering af nye anlæg – eksempelvis

• Ventilationsanlæg

• Udsugningsanlæg

• Varmeanlæg

Inddrag os tidligt i processen, når din virksomhed skal renovere eller udvide energiforbrugende anlæg og installationer. Så får du altid den korrekt el-installation, og optimere din virksomhed. Mange små ting kan hjælpe, og når du alligevel skal igang med et større projekt, vil en omkostningsbesparelse altid være hjælp på vejen.

Vi servicerer erhverv og virksomheder over hele Thy, Vendssyssel, Himmerland, herunder i Fjerritslev, Brønderslev, Hjørring, Dronninglund, Aalborg, Støvring, Skørping og Løgstør.